Integracja zespołu klasowego – budowanie współpracującej i skutecznej grupy

Zapraszam na niezwykłe spotkanie integracyjne, podczas którego będziemy doskonalić umiejętności przydatne nie tylko w klasie szkolnej, ale również w życiu codziennym np. umiejętność wyciągania wniosków, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo – skutkowe,  komunikatywności, inicjowania i prowadzenia rozmowy oraz kreatywności.

Nasze spotkanie integracyjne będzie uwzględniało:

 • dbałość o dobrą atmosferę życzliwości, otwartości, akceptacji
  i szacunku dla każdego uczestnika spotkania;
 • ustalenie zasad w grupie i wprowadzenie ich po akceptacji przez wszystkich;
 • eksperymentowanie, tworzenie nowych koncepcji, twórcze dyskusje;
 • dbałość o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdej aktywności z wyraźnym początkiem i zakończeniem;
 • stosowanie informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na przekaz własnych odczuć w danym czasie i miejscu;
 • wykorzystanie różnych środków, szczególnie tych prostych, które pobudzają i umożliwiają twórcze działanie;

Zakładane cele:

 1. Integracja zespołu klasowego.
 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, poprzez określenie celu zespołu klasowego.
 3. Budowanie więzi pomiędzy uczniami, poprzez lepsze poznanie
  i zrozumienie siebie nawzajem.
 4. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienia ze strony innych osób.
 5. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym (wprowadzenie narzędzia- karty rozmowy).

Przewidziany czas:
– 3 godziny (180 minut)

Zapraszam do kontaktu i rozmowy,
Patrycja KrzyworzekaIntegracja z zespołem klasowym w Dzikim Zakątku – 

6 października br.

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie

PODZIĘKOWANIA

“W imieniu całej klasy, chcielibyśmy podziękować za poświęcony nam czas oraz zajęcia, dzięki którym mieliśmy szansę się bardziej zintegrować.

Warsztaty były przeprowadzone w niestandardowy sposób i dzięki poradom jakie dostaliśmy od Pani Patrycji powstały nowe interakcje wśród uczniów naszej klasy. Wszyscy byli zaangażowani w stu procentach,
w każdy rodzaj aktywności, a do tego nie zabrakło miłej i przyjemnej atmosfery przy wspólnym ognisku. Mieliśmy okazję szczerze porozmawiać, wysłuchać osób skrytych i nieśmiałych, ale także poznać się ze strony, której do tej pory nie znaliśmy. W nasz gust trafiła najbardziej gra zatytułowana ,,mafia”, było przy niej dużo radości i przeżyliśmy chwilę szczęścia, których na pewno nie zapomnimy. Każdy po zajęciach odczuł, że relacje w naszej klasie się pogłębiły i powstały nowe. 

Uważamy, że każda klasa bądź grupa powinna wziąć udział w tego typu zajęciach, ponieważ poprawiają kontakty międzyludzkie i podczas nich nawiązują się silne więzi. Z przyjemnością wzięlibyśmy udział drugi raz
w tego typu zajęciach. 

PS – Liczymy na dalszą współpracę. 

Pozdrowienia od klasy 2o”