Konsultacje indywidualne

„Nigdy nie popełniliśmy błędu
i nie popełnimy.
Jedynie robiliśmy rzeczy,
których byśmy nie zrobili,
gdybyśmy wiedzieli to,
co wiemy dziś”

                  /Marshall Rosenberg/

Drogi rodzicu, możesz pomóc swojemu dziecku w trudnościach, które przeżywa w relacjach społecznych, szkolnych, a także rodzinnych.
Możesz również pomóc sobie nie zostając z trudnościami sam. Podczas konsultacji omówimy wyzwania, przed którymi stoisz oraz ustalimy strategię działań.

Konsultacje trwają 50 minut.

Wierzę, że nie ma ludzi, którzy by nie potrafili się komunikować….
Często, przyczyną, że problem istnieje są powielane przez nas schematy reagowania. Ciągłe stosowanie tego nieefektywnego rozwiązania, które
być może kiedyś pomagało, teraz wzmacnia trudności i staje się kością niezgody.

Zapraszam do rozmowy.