Rozwiń Skrzydła

Teraz również dla szkół podczas godzin wychowawczych- online. 

Zapraszam do zapoznania się z założeniami programu i na bezpłatną konsultację, podczas której omówimy możliwości i przebieg zajęć
u Państwa w placówce.

W życiu kieruję się przesłaniem, że napotykane trudności uruchamiają naszą kreatywność, a stawianie im czoła nas rozwija. Uczymy się doświadczając i więcej rozumiemy. Zauważamy szansę do rozwoju, szukamy możliwości do wprowadzania zmian i podejmujemy wyzwanie do tego, by każdego dnia stawać się bardziej świadomą wersją siebie.

DLACZEGO „ROZWIŃ SKRZYDŁA” ?

Czy jako dorosły zastanawiałeś się w ostatnim czasie nad tym:

 • jakie cechy cenisz sobie w innych ludziach, a jakie w sobie?
 • dlaczego wybierasz znajomość z ludźmi, którzy mają akurat takie wartości i prezentują określone zachowania?
 • czy jesteś świadomy swoich przekonań, potrzeb, wartości?
 • czy możesz realizować swoje potrzeby będąc w relacji z drugą osobą?
 • co powoduje, że pomimo przejściowych trudności wstajesz rano
  i działasz?
 • co już dzisiaj jest dla ciebie nieaktualne, mimo to, nadal się tego trzymasz, bo nie znasz niczego innego?
 • jaka myśl cię inspiruje?
 • co dodaje ci skrzydeł?

(…) a czy młody człowiek, którego znasz, stawia sobie takie pytania? Czy zastanawia się nad tym,

 • w czym jest dobry?
 • co chciałby robić w życiu wykorzystując swoje talenty, mocne strony, pasję?
 • w jakie znajomości inwestuje i czy są one korzystne dla jego prawidłowego rozwoju?

Bardzo ważne jest, żeby stworzyć młodym ludziom przestrzeń dającą możliwość zastanowienia się nad tym, co lubią w sobie, a co chcieliby już zmienić. Czego chcą więcej w swoim życiu, a co warto zostawić za sobą. Jaką drogę wybrać i jak osiągnąć to, co sobie zaplanują.

Jeśli ta tematyka jest bliska temu, co słyszysz od młodego człowieka
w domu będąc rodzicem, czy w szkole, będąc nauczycielem
zapraszam do zapoznania się z moim programem, który powstał na bazie doświadczenia pracy z młodymi ludźmi w różnych placówkach oświatowych
i pomocowych.

ROZWIŃ SKRZYDŁA jest cyklem spotkań dla młodzieży, która jest zainteresowana odkrywaniem siebie- chciałaby poznając siebie i motywy swojego postępowania, motywację do działania, przekonania, potrzeby oraz wartości, zacząć budować na solidnych podstawach:

 • poczucie własnej wartości;
 • doświadczyć autentyczności w relacjach z innymi;
 • zwiększyć motywację do realizacji zamierzonych celów;
 • odkryć w sobie pasję;
 • podążać drogą odkrytego sensu.

CELEM spotkań grupowych jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, żeby każdy z jej uczestników ROZWINĄŁ SKRZYDŁA:

 • poznając swoje marzenia, zainteresowania, wartości, którymi kieruje się w życiu dobierając znajomych;
 • odkrywając pasję, mocne strony, zasoby, umiejętności;
 • określając swoje cele i sposoby ich realizacji;
 • poznając osobistą motywację do życia i do tego, by stawać się każdego dnia bardziej świadomą wersją siebie;
 • zawierając wartościowe znajomości z osobami, które szukają odpowiedzi na te same pytania.

Spotkania grupowe trwają 80 minut i prowadzone są metodą warsztatową.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Podczas spotkań będziemy wspólnie szukali odpowiedzi na nurtujące pytania młodych ludzi poprzez doświadczanie, tworzenie, eksperymentowanie oraz wspólne aktywności. Będziemy rozwijali
i nabywali kompetencje, których nie w wachlarzu przedmiotów szkolnych (autoprezentacja i wystąpienia publiczne, efektywność naszych celów, szukanie swojej drogi zawodowej).

Będziemy się wzajemnie inspirować i motywować do poszukiwań oraz raz w tygodniu analizować podjęte działania na webinarze dla chętnych. Materiały potrzebne do realizacji bieżących tematów będą przesyłane na skrzynkę mailową każdego z uczestników – dwa dni przed spotkaniem
z instrukcją przeprowadzenia ćwiczenia oraz zaleceniami do przygotowania się do spotkania.

Przebieg naszych spotkań będzie w dużej mierze moim wprowadzeniem do tematu, a udział w rozmowie, dzielenie się swoimi przemyśleniami na forum, czy uczestnictwo w ćwiczeniu jest całkowicie dobrowolne. Większość pracy młodzi ludzie będą wykonywać w mniejszych grupach (tylko dla chętnych), bądź indywidualnie na wcześniej przesłanych materiałach (w domu).

W wersji dla szkół na godzinach wychowawczych będą to spotkania 45 minutowe online, poprzedzone spotkaniem wstępnym, na którym zostaną przeze mnie zebranie oczekiwania, interesujące tematy oraz obawy uczestników (metoda ankietowa). Po analizie informacji zebranych od klasy dostosuję ćwiczenia tak, aby odpowiadały na ich potrzeb oraz wspierały ich w rozwoju, w taki sposób, który pozwoli młodym ludziom radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata oraz zbuduje odporność na potencjalne zagrożenia.

Rodziców zainteresowanych konsultacjami ze mną zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego (dane do kontaktu poniżej).

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. POZNAWANIE SIEBIE – określamy w jakim obszarze chcemy się rozwijać, w jakim miejscu znajdujemy się teraz oraz po czym poznamy, że zmierzamy we właściwym kierunku (indywidualne zasoby, aktualne pomysły na życie i założenia do dalszej pracy);
 2. MOJA PODRÓŻ W POSZUKIWANIU WARTOŚCI – wartości jako wybrane przez nas kierunki życia. Odkrywamy, co jest ważne dla każdego z nas- „100 wartości”;
 3. OKREŚLANIE POTRZEB – odkrywanie tego, co w nas tj. doskonalenie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i nazywania własnych uczuć, myśli i ograniczających przekonań na swój temat;
 4. BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI – stań się swoim przyjacielem. Samoocena jako baza na przyszłość -„filiżanka pełna słów”;
 5. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – budowanie satysfakcjonujących relacji w domu
  i poza nim- „zapętlanie, zawiązanie, słuchanie”;
 6. MOTYWACJA, A PROKRASTYNACJA dlaczego odwlekamy. Organizacja czasu, umiejętne planowanie i wytyczanie celów- skuteczna 10 punktowa lista kontrolna wytyczania celów;
 7. SYTUACJE PROBLEMOWE strategie postępowania w sytuacjach trudnych. Generowanie pomysłów, szukanie nowych rozwiązań- sprawdzanie użyteczności starych zachowań, zamiana ich na nowe;
 8. ŚRODOWISKO „jesteś uśrednieniem pięciu osób, z którymi się najczęściej spotykasz”– wdzięczność, lojalność, odpowiedzialność, motywujące podejście, pozytywne myślenie, pasja – zadbaj
  o swoje towarzystwo- jakimi ludźmi się otaczam;
 9. „PODCINACZE SKRZYDEŁ” – charakter naszych relacji często powoduje, że nie pozwalają nam one rosnąć, iść na przód oraz dojrzewać jako człowiek – jak je rozpoznawać i odzyskać kontrolę nad własnym życiem? Pełna moc możliwości – podejmuję decyzję, żeby ruszyć do przodu.

“Zawsze bądź najlepszą wersją siebie, zamiast gorszą wersją kogoś innego”
                            /Judy Gerland/

“Nie staraj się zrobić wrażenia na innych, spędź życie robiąc wrażenie na sobie samym”
                            /Grant Cardone/

Zwykle zaczynamy w miejscu, które określamy, jako nasze zasoby (umiejętności, talenty, słabości, inspiracje, potrzeby, obawy, marzenia, ambicje). Spróbuj zrobić swoją autoanalizę- do dzieła.