Trening efektywnego uczenia się

„Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko nauczyło się jak budować statek,
to musisz rozbudzić w nim tęsknotę za morzem”

/Antoine de Saint- Exupery/

Jest to cykl 10-12 spotkań dla dzieci w wieku szkolnym, które chciałyby się efektywnie uczyć poznając odpowiednią dla siebie technikę przyswajania wiedzy.

Celem treningu jest ponowne rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata i chęci do działania w środowisku przyjaznym mózgowi i stymulującym jego rozwój.

Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program zwiększający jego szanse edukacyjne bazujący na mocnych stronach, a po zakończonym cyklu rodzice otrzymują wskazówki do dalszej pracy.

Spotkania prowadzone są indywidualnie – metodą warsztatową, a  przekazywana wiedza jest przeplatana działaniem. 

Czas trwania zajęć 60 minut.

Tematyka zajęć:

  • Jak się uczyć, żeby się nauczyć – czy nauka może być przyjemna i jaką rolę odgrywa w tym nasz mózg, motywacja zawsze prowadzi do celu, organizacja pracy, jak zwiększyć efektywność nauki poprzez trening wizualny oraz ćwiczenia pamięci, umiejętne tworzenie notatek, system powtórek;
  • Najlepsze techniki pamięciowe – mnemotechniki czyli akrostrychy, akronimy (skrótowce), łańcuchowa metoda skojarzeń, rzymski pokój, haki (zakładki obrazkowe, wieszaki), zakładki rymowane, kotwice, graficzne techniki zwiększające efektywność zapamiętywania (mapy myśli – jak tworzyć kreatywne wizualizacje);
  • Jak ruszyć z miejsca – prokrastynacja (dlaczego odwlekamy), organizacja przestrzeni, planowanie dnia (jasno określane cele), poprawa koncentracji, czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce.