Trening umiejętności społecznych- spotkania indywidualne

W życiu kieruję się przesłaniem,
że napotykane trudności uruchamiają naszą kreatywność,
a stawianie im czoła nas rozwija
– uczymy się na błędach i więcej rozumiemy.

Zauważamy szansę do rozwoju, szukamy możliwości do wprowadzania zmian i podejmujemy wyzwanie do stawiania czoła niespodzianką życia codziennego!

 

W myśl tych słów stworzyłam wyjątkowy w swojej formule Trening Umiejętności Społecznych, który skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 7-18 roku życia.
 

Są to 50 minutowe spotkania indywidualne, podczas których bazując na zasobach, wydobywam, wzmacniam mocne strony oraz zapewniam możliwości doświadczania siebie w różnych sytuacjach społecznych.